0353 738 716

5
6
7
8
9
15
W1
W2
W3
W4
W5

Quadcopter 32

1.300.000 1.100.000

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0353.738.716
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Hotline: 0909009009